Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Elcard Wireless Systems Oy

Postiosoite
PL120
51201 KANGASNIEMI

Käyntiosoite
Otto Mannisen tie 1-3
51200 KANGASNIEMI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Petri Pylvänäinen
Puhelin
sähköposti petri.pylvanainen@profware.eu

3. Rekisterin nimi
Elcard Wireless Systems Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia Elcard Wireless Systems Oy:n kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä Elcard Wireless Systems Oy:lle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä.
Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri saattaa sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevaa tietoa.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden toimittamiseen

Asiakkuuden hoitamiseen kuten
tunnistamiseen asiakasnumeron perusteella
myyntiin ja markkinointiin
asiakastiedotteiden lähettämiseen
asiakassuhteen hallintaan ja muuhun hoitamiseen

Elcard Wireless Systems Oy:n liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten
palveluprosessien toteuttamiseen
laskutukseen
raportointiin
postin ohjaustietona

Elcard Wireless Systems Oy:n toimintojen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

Elcard Wireless Systems Oy:n palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.

Lisäksi asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää Elcard Wireless Systems Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä automaattisten järjestelmien kuten sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä lähetettävään markkinointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Elcard Wireless Systems Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan itse antamat tiedot (pakolliset tummennettu):

Etunimi ja sukunimi
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä maatieto
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite
Muut palveluiden edellyttämät tiedot
Asiakkaan suoramarkkinointia koskevat valinnat
Muut palveluiden edellyttämät tiedot

Asiakkaalla, joka on rekisteröitynyt Elcard Wireless Systems Oy:n verkkopalveluun, on verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä, muuttaa ja poistaa itse antamiaan tietoja. Muut asiakkaat voivat tehdä muutoksia kirjeitse osoitteella PL 120, 51200 KANGASNIEMI
Asiakkuudesta syntyvät tiedot yllä olevien lisäksi:

Tilaushistoria
Kampanjatunnukset
Asiakkuuden alkamispäivä
Asiakkuuden laji
6. Säännönmukaiset tietolähteet *
Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Elcard Wireless Systems Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Kaikkia Itella Postin henkilöasiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

B. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tunnistaminen
Asiakas tunnistetaan tietohallintajärjestelmissä asiakasnumeron perusteella, verkkopalvelussa käyttäjätunnuksella ja salasanalla
Jos asiakkaalla on useampia asiakasnumeroita, Postimerkkikeskus voi yhdistää saman henkilön eri asiakasnumerot ja niiden sisältämän tiedon yhdelle asiakasnumerolle. Toiminnosta ilmoitetaan asiakkaalle.