Toimitusehdot

Profware verkkokaupan toimitusehdot

1. Soveltamisala ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Profwaren ja asiakkaan (myöhemmin Asiakas) väliseen etäkauppaan, ellei tuote- tai palvelukohtaisissa ehdoissa (myöhemmin tuotekohtaiset ehdot) tai Asiakassopimuksessa ole toisin sovittu. Tuotekohtaisia ehtoja voidaan esittää tuotteen tarjoamisen yhteydessä ilman, että ehdot olisi erotettu tuotteen muusta kuvauksesta erilliseksi kokonaisuudeksi.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi 11.2.2020 alkaen.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Tilaussopimus syntyy, kun Profware on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen. Profwarella on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Profwarella on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

3. Toimitusaika ja -tapa

Tilauksen toimitusaika on 2 – 15 työpäivää Suomessa ja ulkomaille korkeintaan 20 työpäivää tilauksen vastaanottamisesta, ellei tuotekohtaisissa ehdoissa ole ilmoitettu muuta toimitusaikaa.

Jos tilauksessa on tuotteita, jotka eivät ole vielä tilausta käsiteltäessä ilmestyneet tai ovat tilapäisesti loppuneet varastosta, tilaus toimitetaan erissä saatavuuden mukaan. Tilauksen toimittaminen erissä edellä selostetusta syystä ei vaikuta Asiakkaan maksettavaksi tuleviin toimituskuluihin.

Kirjeet toimitetaan kotimaassa 1. luokan kirjeenä ja ulkomaille Priority-kirjeenä. Paketit toimitetaan kotimaassa Postipakettina ja ulkomaille Priority-pakettina. Lähetyksiin sovelletaan Profwaren yleisiä toimitus- ja tuote-ehtoja.

4. Maksutavat

Maksutavat voivat vaihdella asiakkuuden, tilaustavan, maan tai tuotteen mukaan. Verkkopankin välityksellä voi tilauksen maksaa seuraavien pankkien verkkopankeista: Sampopankki, OP-Pohjola, Aktia/Sp/Nooa/Pop, Nordea, Tapiola S-Pankki, Handelsbanken ja Ålandsbanken

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkokauppaan kirjautuneen tai sopimusasiakkaan tilaus voidaan toimittaa myös laskua vastaan, ellei tuotekohtaisissa ehdoissa ole ilmoitettu, ettei kyseistä tuotetta toimiteta laskulla.. Profwarella on oikeus tarkistaa laskutusta haluavan Asiakkaan luottotiedot ja oikeus asettaa Asiakkaalle luottoraja, jonka ylittävää tilausta ei toimiteta laskulla.

Laskutusasiakkaan maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja Profwarella on oikeus veloittaa Asiakkaalta kohtuulliset perintäkulut. Profware voi siirtää erääntyneet saatavansa perintätoimiston perittäväksi.

Profware pidättää oikeuden kieltäytyä toimittamasta tilausta laskua vastaan. Kieltäytymisen syy voi olla esimerkiksi luottohäiriömerkintä, asiakkaan maksamattomat ja erääntyneet laskut Profwarelle tai sen tytäryhtiölle.

Tilaukset voidaan toimittaa myös postiennakolla.

Alle 18-vuotiaat voivat tehdä ostoksia verkkokaupasta vain maksaessaan tilauksen joko verkkomaksulla tai postiennakolla.

5. Toimituskulut

Toimituskulut määräytyvät tilattavien tuotteiden painon perusteella, kuitenkin esim pitkät lähetykset hinnoitellaan erikseen.

6. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus ja palautukset

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus 14 päivää tilauksen vastaanottamisesta tutustua tuotteeseen ja palauttaa se, mikäli se ei vastaa asiakkaan odotuksia.

Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se toimitettiin.

Peruutusoikeuden aikana tai tuotteen viallisuuden vuoksi palautetut tuotteet palautetaan Suomessa Postin kautta. Ennen palauttamista on pyydettävä palautusnumero Profwarelta, joka tulee liittää pakkaukseen.

7. Poikkeukset peruutusoikeudesta

Tuotteilla – ja palveluilla saattaa olla edellisessä kohdassa sanotusta poikkeava peruutusoikeus tai peruutusoikeutta ei ole. Poikkeukset perustuvat kuluttajansuojalain 6 luvussa säädettyihin edellytyksiin. Poikkeuksellisesta peruutusoikeudesta tai peruutusoikeuden puuttumisesta ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

8. Reklamaatiot ja tiedustelut

Asiakkaan tulee tarkastaa toimitus välittömästi vastaanotettuaan sen. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava viipymättä Profwarelle. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin kuluttajansuojalain mukaan aikaa ilmoittaa virheestä kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

Reklamaatiot ja tiedustelut osoitetaan Profwaren asiakaspalveluun:

asiakaspalvelu@profware.eu

9. Asiakasrekisteri

Verkkokaupan asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan Profwarn asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Rekisteriselosteen voi myös pyytää Profwaren Asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot pyytämällä rekisteriote. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa Profware /Asiakasrekisteri, PL 120, 51200 KANGASNIEMI.

10. Asiakasviestintä

Profware lähettää asiakkaille sekä asiakaspalveluviestejä että markkinointiviestejä sähköpostiin ja matkapuhelimeen. Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

11. Immateriaalioikeudet

Profware tai sen yhteistyökumppanit omistavat immateriaalioikeudet myytäviin tuotteisiin.

Profware ei saa immateriaalioikeuksia Asiakkaan luovuttamaan aineistoon vaan oikeudet säilyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa kaikesta tilauksen yhteydessä Profwarelle toimittamastaan aineistosta.

Asiakas vastaa siitä, että aineisto ei aiheuta häiriötä tai vahinkoa Profwarelle tai ulkopuolisille (esim. sisältämällä tietokoneviruksia tai ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tehdä toimintakyvyttömäksi tai muuten vahingoittaa ohjelmistoja, laitteita, tietoja tms.), ei loukkaa kenenkään tai minkään tahon yksityisyyttä, oikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole vastoin hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Profwarellä ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamaan aineistoon kohdistuvia immateriaalioikeuksia eikä muita oikeuksia.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tilauksensa yhteydessä toimittamaansa aineistoon mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

12. Muut sovellettavat ehdot

Näiden sopimusehtojen lisäksi sovelletaan tuotekohtaisia ehtoja ja Profwaren yleisiä toimitusehtoja käteis- ja kuluttaja-asiakkaille.

Tuotekohtaisia ehtoja sovelletaan ensisijaisesti kyseisen tuotteen kauppaan, jos tuotekohtaiset ehdot ja Etäkaupan toimitusehdot ovat keskenään ristiriidassa.

13. Voimassaolo

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Profwarella on oikeus muuttaa näitä ehtoja sekä tuote-ehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan Profwaren Internet-sivuilla.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Pieksämäen käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.